Hợp tác xã sản xuất Cà gai leo Thanh Bình luôn được các đơn vị tỉnh bạn chọn làm điểm tham quan

108053450 3152236278146577 9114365536191468390 o

Hợp tác xã sản xuất Cà gai leo Thanh Bình luôn được các đơn vị tỉnh bạn chọn làm điểm tham quan, trải nghiệm sản phẩm.
Hôm nay bà con HTX đón Đoàn chi cục phát triển nông thôn tỉnh Phú Yên.

HTX đón Đoàn chi cục phát triển nông thôn tỉnh Phú Yên
HTX đón Đoàn chi cục phát triển nông thôn tỉnh Phú Yên
HTX đón Đoàn chi cục phát triển nông thôn tỉnh Phú Yên
HTX đón Đoàn chi cục phát triển nông thôn tỉnh Phú Yên
HTX đón Đoàn chi cục phát triển nông thôn tỉnh Phú Yên
HTX đón Đoàn chi cục phát triển nông thôn tỉnh Phú Yên
HTX đón Đoàn chi cục phát triển nông thôn tỉnh Phú Yên
HTX đón Đoàn chi cục phát triển nông thôn tỉnh Phú Yên
HTX đón Đoàn chi cục phát triển nông thôn tỉnh Phú Yên
HTX đón Đoàn chi cục phát triển nông thôn tỉnh Phú Yên

109679548 3152236551479883 5048054868894166713 o 114485526 3152236098146595 3058699663685515751 o

 

Xem thêm :

[baicungchuyenmuc]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *