Công nhận 24 sản phẩm OCOP cấp tỉnh

Công nhận 24 sản phẩm OCOP cấp tỉnh
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 38/QĐ-UBND về công nhận kết quả đánh giá, phân hạng và cấp giấy chứng nhận cho 24 sản phẩm OCOP cấp tỉnh.  
Công nhận 24 sản phẩm OCOP cấp tỉnh
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 38/QĐ-UBND về công nhận kết quả đánh giá, phân hạng và cấp giấy chứng nhận cho 24 sản phẩm OCOP cấp tỉnh. Công nhận 24 sản phẩm OCOP cấp tỉnhSản phẩm trà rau má Tuấn Linh và trà nấm linh chi Tuấn Linh được công nhận sản phẩm OCOP cấp tỉnh. Trong 24 sản phẩm được công nhận OCOP cấp tỉnh, có 1 sản phẩm đạt hạng 4 sao, 23 sản phẩm đạt hạng 3 sao. Theo đó, 24 sản phẩm này được UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận, được sử dụng nhãn hiệu OCOP và thứ hạng sao đạt được in trên bao bì sản phẩm theo quy định. Kết quả đánh giá phân hạng có giá trị trong 36 tháng kể từ ngày ban hành quyết định. Các sản phẩm được cấp giấy chứng nhận OCOP cấp tỉnh, bao gồm: Sản phẩm trà rau má Tuấn Linh và trà nấm linh chi Tuấn Linh (HTX sản xuất nấm sạch và kinh doanh nông nghiệp Tuấn Linh), cao cà gai leo Thanh Bình (HTX sản xuất cây dược liệu sạch và kinh doanh nông nghiệp xã Cự Nẫm), sản phẩm cá bờm trắng và tôm khô (HTX sản xuất mua bán, chế biến thủy hải sản Vương Đoàn), thịt thỏ Ruby (HTX sản xuất kinh doanh dịch vụ Hưng Phát), mật ong Tuyên Hóa (Công ty TNHH sinh thái miền tây Quảng Bình), rượu sim Hùng Nhung (Cơ sở sản xuất Trần Thị Nhung), tỏi đen Quảng Minh (Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng 2/9)… L.Chi

Cà gai leo thanh Bình được cấp giấy phép OCOP tỉnh Quảng Bình
Cà gai leo thanh Bình được cấp giấy phép OCOP tỉnh Quảng Bình

Sản phẩm trà rau má Tuấn Linh và trà nấmlinh chi Tuấn Linh được công nhận sản phẩm OCOP cấp tỉnh.

Trong 24 sản phẩm được công nhận OCOP cấp tỉnh, có 1 sản phẩm đạt hạng 4 sao, 23 sản phẩm đạt hạng 3 sao. Theo đó, 24 sản phẩm này được UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận, được sử dụng nhãn hiệu OCOP và thứ hạng sao đạt được in trên bao bì sản phẩm theo quy định. Kết quả đánh giá phân hạng có giá trị trong 36 tháng kể từ ngày ban hành quyết định. 
Các sản phẩm được cấp giấy chứng nhận OCOP cấp tỉnh, bao gồm: Sản phẩm trà rau má Tuấn Linh và trà nấm linh chi Tuấn Linh (HTX sản xuất nấm sạch và kinh doanh nông nghiệp Tuấn Linh), cao cà gai leo Thanh Bình (HTX sản xuất cây dược liệu sạch và kinh doanh nông nghiệp xã Cự Nẫm), sản phẩm cá bờm trắng và tôm khô (HTX sản xuất mua bán, chế biến thủy hải sản Vương Đoàn), thịt thỏ Ruby (HTX sản xuất kinh doanh dịch vụ Hưng Phát), mật ong Tuyên Hóa (Công ty TNHH sinh thái miền tây Quảng Bình), rượu sim Hùng Nhung (Cơ sở sản xuất Trần Thị Nhung), tỏi đen Quảng Minh (Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng 2/9)…
L.Chi
Xem thêm :
[baicungchuyenmuc]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *